admin

Do podstawowych zadań i kompetencji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku należy: Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Przyjmowanie zawiadomień o zmianie kierownika budowy lub robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń. Prowadzenie postępowań w sprawie