Opłata skarbowa

Zapłaty opłaty skarbowej od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / pełnomocnictwa

należy dokonać:

  • na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku (ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk)

nr konta – 30-8230-0007-0004-5636-2000-0001

  • lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39 (wejście od ulicy 1 Maja)