Opłata skarbowa

Zapłaty opłaty skarbowej od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / pełnomocnictwa

należy dokonać:

  • na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku (ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk)

nr konta – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

  • lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39 (wejście od ulicy 1 Maja)